Sukces z WSGN

Wg stanu na maj 2011 roku już 3647 osób posiada dyplom Wyższej Szkoły Gospodarowania Nieruchomościami, w tym 2981 absolwentów studiów licencjackich i 666 absolwentów magisterskich (łącznie absolwenci studiów magisterskich uzupełniających i magisterskich 5-cio letnich) oraz 3168 osób posiada świadectwo ukończenia studiów podyplomowych (kończąc studia podyplomowe otrzymujemy świadectwo ukończenia studiów podyplomowych a nie dyplom). Ponad 450 osób odbyło u nas kursy i szkolenia z zakresu gospodarowania nieruchomościami. Absolwentów WSGN można znaleźć w 16 województwach.

Każdy z nich ma do opowiedzenia swoją historię życia studenckiego, egzaminów, zaliczeń, ulubionych wykładowców i szalonych imprez, bo przecież życie żaka to nie tylko nauka. Każdy z nich ma także do opowiedzenia historię wejścia w życie zawodowe.