Strefa biznesu

Akademia Przedsiębiorczości

Idea Projektu „Akademia Przedsiębiorczości” polega na zachęceniu i mobilizowaniu do rozpoczęcia działalności gospodarczej poprzez przekazywanie wiedzy na tematy związane z zakładaniem i prowadzeniem własnej firmy. Uczestnicy podczas darmowych warsztatów dowiedzą się jak wejść na rynek i prowadzić biznes.

WSGN = Dobre Zarządzanie

Celem projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego – Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IV jest wzmocnienie potencjału dydaktycznego Wyższej Szkoły Gospodarowania Nieruchomościami oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy.