Organizacje

SAMORZĄD UCZELNI

Samorząd studencki Wyższej Szkoły Gospodarowania Nieruchomościami jest reprezentacją studentów naszej uczelni.

Samorząd Studentów dba o jak najlepszą integrację studentów między innymi poprzez organizowanie imprez okolicznościowych oraz wyjazdów integracyjnych. Reprezentują Wasze potrzeby, pomysły i sugestie przed władzami uczelni. Jeśli zajdzie taka potrzebą zaoferują także pomoc  w rozwiązywaniu  problemów jakie mogą dotyczyć  środowiska studenckiego.

Przedstawiciele samorządu biorą czynny  udział w pracach Senatu WSGN oraz uczestniczą w posiedzeniach Rad Wydziałów. Mają realny wpływ na ustalanie programu. Samorząd  w aktywny sposób wpływa na  kreowanie wizerunku uczelni, tworzy przyjazną atmosferę studiowania, natomiast nasi działacze niejednokrotnie wykazali swoją przydatność i zaangażowanie zarówno wobec studentów, jak i pracowników oraz władz Uczelni. Swoimi działaniami chcą również wpływać na dynamikę i tempo rozwoju WSGN ale także aktywnie współpracować z samorządami innych warszawskich uczelni.

KOŁO NAUKOWE

Koło naukowe Nieruchomistów powstało w 2000 roku z inicjatywy Dziekana Wydziału Administracji WSGN – dr Teodora Bulendy i samorządu studenckiego. Członkostwo w kole naukowym jest  dobrowolne za deklaracją uczestnictwa.Tematyka zjazdów uczestników koła obejmuje szerokie spektrum dziedziny rynku nieruchomości.

Jeśli zostaniesz członkiem naszego koła,  będziesz mieć możliwość dyskusji z wybitnymi specjalistami z zakresu rynku nieruchomości, uczestniczenia w badaniach naukowych departamentów korporacji Polanowscy tj.: Departamentu Studiów i Analiz oraz Departamentu Doradztwa i Ekspertyz działających przy WSGN. Koło naukowe w swoim założeniu pełni istotną rolę w rozwoju naukowo-badawczym uczelni.

Stwarza doskonałe warunki dla inicjatywy studenckiej, przez co absolwenci WSGN to jedni z najwybitniejszych specjalistów na rynku. Do uczestniczenia w działalności koła zapraszamy również Ciebie. Dołącz do nas, przyjdź na spotkanie, wyraź sprzeciw spirali milczenia zabierz głos w dyskusji!

Koło Naukowe „Nieruchomistów”
w Roku Akademickim 2014 / 2015
Inicjatywa należy do Ciebie
Uczelnia doceni Twój wysiłek

Zasady Działalności Koła:

  1. Różne formy aktywności
  2. Tematyka zgodna z zainteresowaniami
  3. Praca: indywidualna, grupowa, w Uczelni lub zdalna
  4. Intensywność prac wg możliwości
  5. Wiązanie aktywności w SKN z innymi elementami systemu studiów, np. z pracą dyplomową

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH, SZCZEGÓLNIE TYCH, KTÓRZY WIĄŻĄ SWOJĄ PRZYSZŁOŚĆ Z TEMATEM GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI.