Opłaty

Studenci mają możliwość zapłacenia pełnej kwoty do 15 września za semestr zimowy i do 15 lutego za semestr letni. Dla wygody studentów przygotowaliśmy także plan wpłat ratalnych za studia, który umożliwia płatności w czterech równych ratach w trakcie trwania roku akademickiego. Jeśli jednak rozłożenie czesnego na cztery raty okaże się niewystarczające, istnieje również możliwość regulowania czesnego w ratach miesięcznych.

Płatności czesnego należy dokonywać w następujących terminach:

  1. Do 15 września za semestr zimowy i do 15 lutego za semestr letni w przypadku jednorazowej opłaty;
  2. W przypadku rozłożenia wpłaty na raty, za semestr zimowy pierwszą ratę do 15 września i drugą ratę do 15 listopada, za semestr letni pierwszą ratę do 15 lutego i drugą ratę do 15 kwietnia;
  3. Na pisemny wniosek studenta istnieje możliwość regulowania czesnego w ratach miesięcznych;
  4. W przypadku rozłożenia wpłaty na raty pobierana jest opłata manipulacyjna w wysokości 200 PLN.