Historia WSGN

W 1996 roku założycieli Uczelni połączyła wspólna idea otwarcia pierwszej w Polsce uczelni wyższej, która kształciłaby studentów z zakresu gospodarowania nieruchomościami. Dzięki połączeniu pasji, zapału oraz wiedzy i doświadczenia z zakresu prowadzenia niepublicznych placówek oświatowych, przygotowania atrakcyjnego programu dydaktycznego oraz rynku nieruchomości w Polsce, zaczęto tworzyć od postaw Wyższą Szkołę Gospodarowania Nieruchomościami.

Po pół roku wytężonej pracy dwójki wizjonerów, 4 lipca 1997 roku Ministerstwo Edukacji Narodowej udzieliło zezwolenia na utworzenie Wyższej Szkoły Gospodarowania Nieruchomościami w Warszawie i prowadzenie kształcenia na kierunku podstawowym  „Ekonomia”.  Wtedy nie pozostało nic innego jak podpisać akt założycielski WSGN i poczekać, aż Ministerstwo Edukacji Narodowej zatwierdzi pierwszy statut WSGN. Po zakończeniu wszystkich formalności prawnych w końcu można było przystąpić do pracy u podstaw, a więc ukonstytuować władze uczelni, na czele których stanął rektor prof. dr hab. nauk prawnych Andrzej Bałandynowicz oraz zainaugurować pamiętny pierwszy rok akademicki 1997/1998. Naukę na studiach dziennych i zaocznych podjęło wówczas 163 studentów.

Założyciele uczelni nie musieli czekać długo, żeby przekonać się, że zakładając uczelnię specjalizującą się w branży nieruchomości wyprzedzili o krok potrzeby rynku edukacyjnego. W styczniu 1998 roku weszła w życie ustawa o gospodarce nieruchomościami. Ten akt prawny uregulował wykonywanie działalności zawodowej i narzucił konieczność posiadania licencji do wykonywania takich zawodów jak: zarządcy, pośrednika w obrocie nieruchomościami i rzeczoznawcy. Wyższa Szkoła Gospodarowania Nieruchomościami w swojej ofercie edukacyjnej posiadała kierunki studiów oraz kursy, które pozwalały studentom zdobyć wymagane licencje. Dla wielu profesjonalistów działających na rynku nieruchomości studia na WSGN stały się wyjątkowo pomocne w kontynuacji kariery.

W sierpniu 1998 roku władze WSGN miały kolejne powody do dumy – jako pierwsza uczelnia prywatna w Polsce WSGN otrzymała zezwolenie na uruchomienie studiów inżynierskich na kierunkach „Architektura i urbanistyka” oraz „Architektura krajobrazu”. Tego samego roku w październiku utworzono wydział zamiejscowy w Białymstoku.

Kolejny rok przebiegał pod znakiem sukcesów i prężnego rozwoju oferty kształcenia. Uczelnia dostała pozwolenie na kształcenie studentów kierunku „Administracja”, WSGN otrzymała nagrodę Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości za zasługi dla rozwoju rynku nieruchomości.

Na przełomie wieków, zaledwie po dwóch i pół roku działalności uczelnia miała 1300 studentów i grupę 115 wysokiej klasy wykładowców. Dotychczasowa infrastruktura przestała wystarczać i konieczne stało się przeprowadzenie do nowej, obszernej siedziby przy ulicy Bema 65 w Warszawie oraz zakup budynku o powierzchni ok. 3.000 mkw. przy ulicy Hetmańskiej 8 w Białymstoku. Co więcej, w tym samym czasie WSGN uruchomiło w Gdańsku trzeci wydział zamiejscowy.

W 2002 roku WSGN przeniosło siedzibę w jedno z najbardziej prestiżowych miejsc w Warszawie przy Trakcie Królewskim oraz uzyskało uprawnienia magisterskie na kierunku Ekonomia, co pozwoliło wyodrębnić dwa niezależne wydziały: Wydział Administracji oraz Wydział Prawa. Tym samym ranga WSGN wzrosła i z roku na rok uczelnia przybierała na znaczeniu w branży nieruchomości. Jeszcze w 2002 roku podpisano umowę o współpracy z Warszawskim Stowarzyszeniem Pośredników w Obrocie Nieruchomościami, w 2003 roku WSGN została członkiem wspierającym Polskie Stowarzyszenie Zarządców Nieruchomościami i otrzymała certyfikat stanowiący jego rekomendację. W 2004 roku uczelnia objęła honorowym patronatem obchody X-lecia działalności Stowarzyszenia Pośredników w Obrocie Nieruchomościami Pomorza i Kujaw. Wyższa Szkoła Gospodarowania Nieruchomościami od lat organizuje seminaria, konferencje naukowe, kursy dla profesjonalistów z branży nieruchomości. Zorganizowano między innymi: Seminarium zorganizowane przez WZ-WSGN w Białymstoku nt.: Podział nieruchomości w świetle nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami (2004), ogólnopolską konferencję naukową w Warszawie nt.: Eksploatacja budynków i urządzeń technicznych w gospodarowaniu nieruchomościami (2005), kurs dla spółdzielców nt.: Zmiany w prawie spółdzielczym (2007).

Od początków działalności Wyższej Szkoły Gospodarowania Nieruchomościami priorytetem było i jest zapewnienie studentom edukacji na najwyższym poziomie. Władzom uczelni udało się zapewnić studentom optymalne warunki lokalowe, zaoferować kandydatom szeroką ofertę specjalistycznych przedmiotów prowadzonych przez wysoko wykwalifikowanych wykładowców. Studenci decydujący się na kształcenie na WSGN stają się profesjonalistami przygotowanymi do odniesienia sukcesów na rynku pracy.

Wyzwania i cele na kolejne lata to stworzenie bezkonkurencyjnej uczelni wyższej, która będzie kształciła kadrę najwyższej klasy specjalistów z zarządzania nieruchomościami, gospodarki nieruchomościami, wyceny nieruchomości, administracji publicznej, zarządzania bezpieczeństwem osób i mienia, Human Resources oraz Public Relations. Chcemy, aby nieodłączną częścią tradycji naszej uczelni stały się autorskie programy nauczania oraz doskonałość w ukierunkowywaniu naszych studentów na poszukiwanie nowych, odkrywczych sposobów myślenia i postrzegania rzeczywistości.

Pierwszym krokiem w tworzeniu nowej jakości Wyższej Szkoły Gospodarowania Nieruchomościami jest utworzenie nowych kierunków: studia podyplomowe z zakresu zarządzania kapitałem ludzkim oraz studia podyplomowe z Public Relations.