Dziekanat

Dziekanat Wyższej Szkoły Gospodarowania Nieruchomościami kładzie nacisk na profesjonalną koordynację prac dziekanów i wysoką jakość obsługi studentów, kandydatów oraz sekretariatu. Pracownicy dziekanatu wypiszą dla Ciebie indeks i legitymację studencką, zadbają o prawidłowość wypełnianych druków, sporządzanych zaświadczeń oraz dokumentację (w tym karty przebiegu studiów dla absolwentów). To właśnie w  dziekanacie rozwiążesz trudne sprawy i znajdziesz  szczegółowe informacje dotyczące sesji egzaminacyjnej, toku studiów, stypendiów, wykładowców. Pracownicy będą również pomocni w zorganizowaniu spotkania z dziekanami, a także zadbają o to, aby na czas ukazały się ważne ogłoszenia i notatki, które pomogą usprawnić przepływ informacji ważnych dla studentów.

Nadrzędnym celem pracowników dziekanatu jest to, aby studenci i interesanci wychodzili od nich zadowoleni, otrzymali pełne informacje i odpowiedzi na zapytania oraz problemy, z którymi się zgłosili.