Biuro Karier

Działające w WSGN biuro karier pomoże Ci zarówno podczas studiów na naszej uczelni ale także nawiązać kontakt z pracodawcami po zdobyciu przez Ciebie tytułu absolwenta. Uzyskasz tu jasne i przystępne informacje dotyczące obecnych wymagań i zapotrzebowania potencjalnych pracodawców. Ponadto, w ramach działalności biura karier oferujemy Ci pomoc w dostosowaniu się do wymagań i wyzwań z jakimi spotyka się każda osoba poszukująca pracy.

Działalność biura karier opiera się przede wszystkim na:

  • prowadzeniu różnych form aktywnego poszukiwania ofert pracy dla absolwentów poprzez stałe nawiązywanie współpracy z potencjalnymi pracodawcami
  • gromadzeniu informacji o kursach zawodowych, językowych, stypendiach i studiach podyplomowych
  • organizowaniu bezpośrednich kontaktów studentów z pracodawcami m.in. w formie seminariów, konferencji
  • udostępnianiu studentom ofert pracy, również za granicą
  • monitorowaniu kariery absolwentów na rynku pracy
  • indywidualne i grupowe doradztwo zawodowe
  • prowadzeniu banku danych studentów i absolwentów

Ponadto, biuro karier udzieli Ci praktycznych porad i wskazówek dotyczące zagadnień związanych z poszukiwaniem pracy. Podpowiemy Ci jak napisać curriculum Vita, listu motywacyjnego, zapoznamy Cię z technikami autoprezentacji, co okaże się kluczową umiejętnością podczas m.in. negocjowaniu stawki wynagrodzenia. W biurze karier uzyskasz także poradę i pomoc w zakresie prawa pracy.