Biblioteka

Biblioteka WSGN została powołana do życia przez Władze WSGN od momentu powstania uczelni. W skład księgozbioru biblioteki wchodzą najważniejsze publikacje dotyczące wszystkich dziedzin nauki i gałęzi wiedzy. Księgozbiór obejmuje zarówno pozycje historyczne jak i współczesne, polskie i obce. Szczególny nacisk przy gromadzeniu nowych tytułów kładziemy jednak na piśmiennictwo z zakresu dziedzin reprezentowanych przez WSGN  tj. nauk ekonomicznych, szerokiej tematyki z zakresu nieruchomości, nauk prawnych oraz administracji publicznej. Biblioteka posiada również  szeroki wybór publikacji technicznych, magazynów i periodyków. Czyniąc starania o rozbudowę i powiększanie zbiorów biblioteki WSGN, pragniemy by nasi studenci mieli pełny i niczym nieograniczony dostęp do najwybitniejszych i najbardziej aktualnych publikacji obecnych nie tylko na rynku książek krajowych ale także zagranicznych.

Zapraszamy Cię do biblioteki WSGN abyś w naturalny i zarazem profesjonalny sposób jakim jest czytanie publikacji fachowych, pogłębiał swoją wiedzę i kompetencje.